Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


PRZETARG APTEKA

Pliki do pobrania:

2011-10-10

Ogłoszenie

2011-10-10

SIWZ

2011-10-10

Pakiet 1

2011-10-10

Pakiet 2

2011-10-10

Pakiet 3

2011-10-10

Pakiet 4

2011-10-10

Pakiet 5

2011-10-10

Pakiet 6

2011-10-10

Pakiet 7

2011-10-10

Pakiet 8

2011-10-10

Pakiet 9

2011-10-10

Pakiet 10

2011-10-10

Pakiet 11

2011-10-10

Pakiet 12

2011-10-10

Pakiet 13

2011-10-13

Zapytania 1

2011-10-13

Zapytania 2

2011-10-13

Zapytania 3

2011-10-13

Zapytania 4

2011-10-13

Zapytania 5

2011-10-13

Zapytania 6

2011-10-18

UWAGA! Zmiania terminu składania i otwarcia ofert

2011-10-18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2011-10-18

Zapytania 7

2011-10-18

UWAGA! zmiana treści odpowiedzi na zapytanie

2011-10-19

UWAGA! Nowy Pakiet nr 5

2011-10-19

Zapytania 8

2011-10-20

Zapytania 9

2011-11-07

Informacja o wyborze oferty

2011-12-16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kontakt:

 (77) 449-51-29

e-mail: przetargi@116szpital.opole.pl

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu