Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


KONTAKT

Poniżej zamieszczono wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji.
Dane teleadresowe:
116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

www.116szpital.opole.pl
adres e-mail: sekretariat@116szpital.opole.pl

NIP: 754-26-05-915, REGON: 531563611
Konto: BGK Oddział Opole nr 63 1130 1219 0026 3006 1820 0005
____________________________________________________________________________

     Dyrektor:

Paweł Salachna

 (77) 449-51-29

     Dyrektor ds. medycznych:

lek. med. Helena Pasek

 (77) 449-60-73

     Kierownik ds. administracyjnych:

Radosław Kościuk

 (77) 449-51-29

     Główny księgowy:

Lidia Ploch

 (77) 449-60-07

     Naczelna pielęgniarka:

Teresa Florczak

 (77) 449-53-49

____________________________________________________________________________
     Sekretariat:


 (77) 449-51-29

     Fax:


 (77) 449-60-51

____________________________________________________________________________
     Rejestracja (POZ dorośli, poradnie specjalistyczne):

 (77) 449-58-25
 (77) 417-20-32

     Rejestracja (POZ - pediatria):

 (77) 449-60-55

     Izba przyjęć:

 (77) 449-55-07

     Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych:

  603-536-655
kontakt tel. od 12:00 do 16:00

     Rejestracja - Dzienny Oddział Psychogeriatryczny:

  608-892-309
kontakt tel. od 9:00 do 15:00

____________________________________________________________________________
     Księgowość:


 (77) 449-60-09

     Płace:


 (77) 449-60-63

     Kadry:


 (77) 449-57-61

     Zamówienia publiczne:


 (77) 449-60-61

     Statystyka medyczna:


 (77) 449-61-15

     Dział Farmacji Szpitalnej:

 (77) 449-54-51
 (77) 449-56-45

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu