Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

Ordynator Oddziału:

lek.med. Janusz Mamicki

 261-62-54-55

     Lekarze:

dr n.med. Bogdan Kochanowski
lek. med. Marek Śmiałek
lek. med. Dariusz Domagała

 261-62-54-55

     Dyżurka pielęgniarek:

 261-62-52-19

____________________________________________________________________________
Zabiegi wykonywane w Oddziale Otolaryngologii:
1) wycięcie zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich,
2) nacięcie i plastyka korekcyjna małżowiny usznej,
3) punkcja lub drenaż torbieli, ropni i jam ciała,
4) wycięcie, podcięcie migdałków podniebiennych (tonsilektomia, tonsilotomia),
5) nacięcie migdałka, struktur okołomigdałkowych,
6) wycięcie ślinianki podżuchwowej,
7) zamknięcie perforacji przegrody nosa dermoplastyka, plastyka przegrody nosa,
8) wycięcie polipów nosa (polipektomia wewnątrznosowa),
9) drenaż ropnia przegrody nosa,
10) panedoskopia,
11) konchoplastyka i konchotomia,
12) usunięcie złogów z przewodu ślinianki,
13) zamknięcia połączenia ustno - zatokowego.

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu