Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


MEDYCYNA PRACY

Lekarz:

lek.med. Krystyna Mazalon-Kumala

 261-62-57-65

____________________________________________________________________________
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, w ramach realizowanych świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy, oferuje:
1) badania profilaktyczne pracowników,
2) badania do celów sanitarno - epidemiologicznych - książeczki zdrowia,
3) badania kandydatów na kierowców,
4) badania kierowców amatorów i zawodowych do świadectwa kwalifikacyjnego,
5) badania kandydatów na studia oraz szkół zawodowych i wystawianie zaświadczeń,
6) umowy z firmami na objęcie opieką profilaktyczną pracowników w zakresie medycyny pracy
   - możliwość wykonania badań w zakładzie.

Wzór umowy na badania profilaktyczne do pobrania - pobierz

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu