Rejestracja: 261-62-58-25 | (77) 417-20-32

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

///Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna2019-03-01T11:34:04+00:00

Rejestracja ogólna – od Poniedziałku do Piątku w godz. 7.30 – 18.00 pod numerami telefonów:

(77) 433-98-02 lub (77) 433-98-04

Do poradni specjalistycznych w ramach AOS obowiązują skierowania od lekarza POZ.

Skip to content