Rejestracja: 261-62-58-25 | (77) 417-20-32

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna2018-12-30T23:44:54+00:00

Poradnia Chirurgii Ogólnej gab. 111

lek. med. Jerzy Rybczak

lek. med. Marek Hankus

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:00 – 18:00 09:00 – 13:00   13:15 – 17:15  

 

Rejestracja telefoniczna: 77 4339802 lub 77 433 98 04

Skip to content