Rejestracja: 261-62-58-25 | (77) 417-20-32

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego2019-03-11T16:00:43+00:00

Poradnia Zdrowia Psychicznego – gab. 105/105A

lek. med. Zygmunt Więcek
lek. med. Monika Bolt-Drosik
lek. med. Janusz Augustyniak
psycholog kliniczny Adam Jawiński

Godziny pracy Poradni:
Poniedziałek: 08:00 – 09:00 | 13:00 – 15:00
Wtorek: 11:00 – 15:00
Czwartek: 15:00 – 21:00

Rejestracja telefoniczna: 261-62-58-25, (77) 417-20-32

Skip to content