Rejestracja: 261-62-58-25 | (77) 417-20-32

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego2018-12-30T23:23:54+00:00

Poradnia Zdrowia Psychicznego gab. 105/105A

lek. med. Zygmunt Więcek
lek. med. Monika Bolt-Drosik

lek. med. Janusz Augustyniak
psycholog kliniczny Adam Jawiński

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 09:00

13:00 – 15:00

11:00 – 15:00 15:00 – 21:00

Rejestracja telefoniczna: 261-62-58-25, (77) 417-20-32

Skip to content