Rejestracja: 261-62-58-25 | (77) 417-20-32

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy2019-03-11T16:47:29+00:00

Poradnia Medycyny Pracy gab. 233
lek. med. Krystyna Mazalon-Kumala
Kontakt: 261-62-57-65

  • Poniedziałek: 14:00 – 15:30

  • Środa: 13:45 – 15:45

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, w ramach realizowanych świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy, oferuje:

  • badania profilaktyczne pracowników,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – książeczki zdrowia,
  • badania kandydatów na kierowców,
  • badania kierowców amatorów i zawodowych do świadectwa kwalifikacyjnego,
  • badania kandydatów na studia oraz szkół zawodowych i wystawianie zaświadczeń,
  • umowy z firmami na objęcie opieką profilaktyczną pracowników w zakresie medycyny pracy – możliwość wykonania badań w zakładzie.
Skip to content