Dyrektor 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu,
45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

OGŁASZA NABÓR na stanowisko
Pielęgniarka/ Pielęgniarz

 

    • Izba Przyjęć,

 

    • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologicznym,

 

    • Oddział Chirurgii i Laryngologii,

 

    • Oddział Rehabilitacyjny,

 

    • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Aplikacje zawierające list motywacyjny kandydata oraz życiorys w formie CV prosimy kierować drogą mailową na adres sekretariat@116szpital.opole.pl lub pisemnie na adres: 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46.

Wszelkie informacje odnośnie warunków zatrudnienia dostępne są pod numerami telefonów: 261 62 51 29 oraz 261 62 57 61