Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w jednym z rejonów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualna lista krajów, w których zanotowano zachorowania, jest dostępna na stronach internetowych: who.int, ecdc.europa.eu, gis.gov.pl) i zaobserwowałeś u siebie objawy takie, jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego.

Telefony alarmowe

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05, należy dzwonić na numery stacjonarne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, przy ul. Mickiewicza 1:

całodobowy telefon alarmowy  +48 604 958 325

infolinia 116 Szpitala Wojskowego w Opolu czynna w godz. 8:00 -16:00  +48 502 217 426

 

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Województwie Opolskim

–  ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44 33 043 lub (77) 44 33 044

–  ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 956

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie objętym epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, możesz zakończyć kontrolę. Natomiast jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod adresami:

gov.pl/koronawirus

gis.gov.pl

https://wsseopole.pis.gov.pl