W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARSCOV-2 (COVID-19), Dyrekcja 116 Szpitala Wojskowego w Opolu w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie planowych przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych.