Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali „węzłowych”, w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 28 grudnia 2020 r.

W związku z wyznaczeniem 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu  jako szpitala „węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w 116 SzWzP SPZOZ w Opolu swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy:pnacz@116szpital.opole.pl

Koordynatorem ds. szczepień w naszym szpitalu jest: Pani Teresa Florczak

Nr telefonu do kontaktu : 261-62-51-29

Zgłoszenie

Zgłoszenie powinno być zgodne z formularzem zgłoszenia na szczepienie i powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem poniżej).

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 28 grudnia 2020 r. 

Materiały:
Zgoda na przetwarzanie danych

Formularz szczepienia