Rejestracja do szczepienia p/COVID-19 osób powyżej 80 i 70 roku życia

W związku z wyznaczeniem 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu jako podmiotu wykonującego szczepienia p/COVID uprzejmie informuję, iż można rejestrować się na w/w szczepienia:

  • pacjenci powyżej 80 roku życia w terminie 15 (piątek) – 21 (czwartek) stycznia 2021 roku
  • pacjenci powyżej 70 roku życia od 22 (piątek) stycznia 2021 roku

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski
z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

  • nr telefonu rejestracji szpitala: 533-352-388
  • bezpłatna infolinia NFZ – 989
  • e-Rejestracja dostępną na pacjent.gov.pl

ZGŁOSZENIA DO SZCZEPIENIA P/COVID-19

W związku z wyznaczeniem 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu jako podmiotu wykonującego szczepienia p/COVID uprzejmie informuję, iż po zarejestrowaniu zgłoszenia Koordynator skontaktuje się z Państwem celem ustalenia terminu szczepienia (uwzględniając harmonogram kolejności szczepień określony przez Ministerstwo Zdrowia).

Nr telefonu do koordynatora: 533-352-384 (tel. jest czynny w godzinach od 11.30 do 14.00 w dni robocze).

ETAPY SZCZEPIEŃ:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych

ETAP 0

Pracownicy szpitala węzłowego, Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

ETAP 1

Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.,

Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że rejestracja na testy COVID-19 w placówce 116 Szpitala Wojskowego w Opolu możliwa jest WYŁĄCZNIE pod nr tel. 533 347 959, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00 w pozostałych godzinach oraz dniach wolnych prosimy o kontakt z Izbą Przyjęć.