Komendant 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

OGŁASZA NABÓR na stanowisko Pielęgniarka Anestezjologiczna

na umowę o pracę w Pracowni Endoskopowej. Aplikacje zawierające list motywacyjny kandydata oraz życiorys w formie CV prosimy kierować drogą mailową na adres sekretariat@116szpital.opole.pl lub pisemnie na adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46.