INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Uprzejmie informuję, iż od dnia 27.11.2021 roku na 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu, na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego nr 1.967.3.30.2021 z dnia 24.11.2021, został nałożony obowiązek zabezpieczenia łóżek szpitalnych dla pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
.

W związku z powyższym został wprowadzony zakaz odwiedzin do odwołania.

Udzielanie świadczeń w poradniach (podstawowej opiece zdrowotnej i poradniach specjalistycznych) oraz pracowniach: diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (RTG i USG) odbywa się planowo zgodnie z harmonogramem.