Z okazji Światowego Dnia Chorego

wszystkim Pacjentom korzystającym z leczenia i rehabilitacji

w placówkach wojskowej służby zdrowia pragnę złożyć życzenia

wytrwałości w znoszeniu trudów dnia codziennego,

cierpliwości w pokonywaniu choroby oraz wewnętrznej pogody

ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego, co z chorobą się wiąże.

Życzę Państwu jak najszybszego powrotu do zdrowia,

optymizmu i niegasnącej nadziei na lepsze jutro

a także zrozumienia i opieki ze strony najbliższych

– abyście zawsze czuli się potrzebni i kochani.

Jednocześnie całemu personelowi wojskowej służby zdrowia

przekazuję najszczersze wyrazy szacunku i wdzięczności

za Państwa codzienny trud i zaangażowanie w zapewnienie

naszym pacjentom jak najlepszej opieki i wsparcia w trudnych

chwilach dochodzenia do zdrowia.

Dziękuję za troskę i oddanie, jakie wkładacie Państwo

w pomoc chorym i cierpiącym, którzy z ufnością powierzyli Wam

swoje zdrowie i życie. To wielka odpowiedzialność.

Wasze poświęcenie zasługuje na najwyższe uznanie.

DYREKTOR

dr Aurelia Ostrowska

Światowy Dzień Chorego życzenia pdf