„Są ludzie, których się nie zapomina…”

Dnia 09.05.2023 roku
odeszła Anna Bielawska,
niezwykła pielęgniarka i koleżanka

Dla nas Aniu nie ma pożegnania,
mówimy Do widzenia

Koleżanki i koledzy
116 Szpitala Wojskowego w Opolu