Z uwagi na nieplanowaną przerwę w udzielaniu świadczeń medycznych w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej  (do odwołania) następuje wstrzymanie planowanych przyjęć oraz rejestracji pacjentów na nowe terminy.

Za utrudnienia przepraszamy