„Są ludzie, których się nie zapomina…”

Dnia 14.07.2023 roku
odszedł Piotr Orliński,
niezwykły lekarz i kolega

Dla nas Piotrze nie ma pożegnania,
mówimy Do widzenia

Koleżanki i koledzy
116 Szpitala Wojskowego w Opolu.

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 18.07.2023r godz. 09:30 Domecko