Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w Archiwum Zakładowym.
– Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągów lub odpisów Szpital pobiera opłaty zgodnie z cennikiem usług (link do pliku – cennik usług)
– Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dla osób indywidualnych.
Druk wniosku można pobrać w:
– Sekretariacie Szpitala
– sekretariatach poszczególnych oddziałów
– rejestracji w holu głównym
– na stronie internetowej (do pobrania linki poniżej)

2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

3. W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we wniosku udostępnienia dokumentacji osobom fizycznym wskazać osobę uprawnioną do jej odbioru.

Podstawa prawna
Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) z późn. zm.

KONTAKT
Sekretariat Szpitala: czynny pn.-pt. w godz. 7.00-15.00 tel. 261 62 51 29