SEKRETARIAT
261-62-51-29 Sekretariat
261-62-51-29 Komendant
261-62-51-29 Zastępca Komendanta ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
261-62-60-73 Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa
261-62-53-49 Pielęgniarka Naczelna
261-62-60-51 Fax

ADMINISTRACJA
261-62-51-29 Kierownik Administracyjny
261-62-60-07 Główna Księgowa
261-62-60-09 Księgowość
261-62-58-39 Kasa/Medycyna Pracy
261-62-61-15 Dział Organizacyjny (Statystyka)
261-62-60-61 Dział Organizacyjny (Zamówienia Publiczne)
261-62-57-61 Kadry
261-62-60-63 Płace
261-62-54-13 Archiwum

REJESTRACJA OPOLE
(77) 550-60-57 Rejestracja Ogólna
(77) 550-60-57 wewn. 2 Rejestracja POZ Pediatra

REJESTRACJA NYSA
(77) 433-98-02 lub (77) 433-98-04 Rejestracja Ogólna

SZPITAL
261-62-55-07 Izba Przyjęć
261-62-54-83 Pracownia RTG / USG
261-62-58-95 Pracownia Endoskopowa
261-62-54-51 Apteka Zakładowa
261-62-56-45 Apteka Zakładowa
261-62-61-49 Laboratorium

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
261-62-61-63 Sekretariat
261-62-55-47 Dyżurka Pielęgniarek
261-62-54-63 Dyżurka Lekarzy

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
261-62-52-19 Dyżurka Pielęgniarek
261-62-60-59 Dyżurka Lekarzy

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
261-62-52-19 Dyżurka Pielęgniarek
261-62-60-59 Dyżurka Lekarzy

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
261-62-58-23 Sekretariat
261-62-58-27 Dyżurka Pielęgniarek

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
261-62-61-19 Kierownik Zakładu
261-62-61-55 Dyżurka Pielęgniarek
261-62-61-19 Dyżurka Lekarzy

DZIENNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ NERWICOWYCH
603-536-655 Kierownik Oddziału

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
261-62-54-49 Ordynator Oddziału
608-892-309 Sekretariat