Kierownik ds. Administracyjnych – Radosław Kościuk
Telefon: 261-62-51-29

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy –Lidia Ploch
telefon: 261-62-60-07

Z-ca Głównego księgowego
telefon: 261-62-60-09

Płace
telefon: 261-62-60-63
Kadry
telefon: 261-62-57-61

Dział Organizacyjny
Zamówienia Publiczne, Statystyka
telefon: 261-62-60-61

Apteka Zakładowa
telefon: 261-62-54-51 lub 261-62-56-45

Inspektor Ochrony Danych – Paweł Strycharz
e-mail: iod@116szpital.opole.pl