116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

45-759 Opole, ul. Walerego Wróblewskiego 46
Tel. 261-62-51-29 Fax. 261-62-60-51
www.116szpital.opole.pl | sekretariat@116szpital.opole.pl
NIP: 754-26-05-915, Regon: 531563611
Numer konta bankowego: 63 1130 1219 0026 3006 1820 0005