Darowizny za 2023r.


Informacja o otrzymanych w 2023 roku darowiznach

udostępniona do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Lp. Darczyńca Kwota brutto
1. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
z siedzibą w Zakroczymiu 05-170 ul. Ostrzykowizna 14A
11.835,90 zł
2. BIOFARM Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością, ul Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań 10.008,09 zł
3. Pozostałe darowizny, których jednorazowa kwota nie przekracza 15.000 zł 5.427,60 zł
Razem darowizny 27.271,59 zł

Cel na który zostały przeznaczone darowizny to ochrona i promocja zdrowia.

 


Darowizny za 2022r.


Informacja o otrzymanych w 2022 roku darowiznach

udostępniona do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Lp. Darczyńca Kwota brutto
1. BIOFARM Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością, ul Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań 20.403,36 zł
2. Pozostałe darowizny, których jednorazowa kwota nie przekracza 15.000 zł 10.879,66 zł
Razem darowizny 31.283,02 zł

Cel na który zostały przeznaczone darowizny to ochrona i promocja zdrowia.

 


Darowizny za 2021r.


Informacja o otrzymanych w 2021 roku darowiznach

udostępniona do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Lp. Darczyńca Kwota brutto
1. Jakub Krok „STEP” ul. Dworska 2/3, 45-752 Opole 52.706,28 zł
2. Pozostałe darowizny, których jednorazowa kwota nie przekracza 15.000 zł 10.578,85 zł
Razem darowizny 63.285,13 zł

Cel na który zostały przeznaczone darowizny to przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 


Darowizny za 2020r.


Informacja o otrzymanych w 2020 roku darowiznach

udostępniona do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Lp. Darczyńca Kwota brutto
1. Caritas Polska, 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 32.367,60 zł
2. Caritas Polska, 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 32.367,60 zł
3. Minister Zdrowia, 00-952 Warszawa,  ul. Miodowa 15 21.728,15 zł
4. Pozostałe darowizny, których jednorazowa kwota nie przekracza 15.000 zł 15.600,00 zł
Razem darowizny

102.063,35 zł

Cel na który zostały przeznaczone darowizny to przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu składa podziękowania wszystkim firmom i osobom prywatnym, które w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, okazały wsparcie w tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dziękujemy za miłe słowa i wsparcie, a przede wszystkim za każdą przekazaną pomoc finansową i rzeczową.