Lokalizacja:
Izba Przyjęć znajduje się w budynku głównym – I piętro (wejście od strony podjazdu dla karetek).

Izba Przyjęć
Tel. 261-62-55-07

Pielęgniarka Koordynująca:
Agnieszka Wróbel

PRZYJĘCIA DO SZPITALA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE PILNYM I PLANOWYM

Izba przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając udzielanie świadczeń związanych z przyjęciem pacjentów na oddziały szpitalne w trybie planowym i pilnym oraz pomocy doraźnej polegającej na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
Zapewniamy udzielenie pacjentowi fachowej opieki lekarskiej przez wykwalifikowany personel medyczny ciągle dokształcający się w zakresie medycyny ratunkowej i promocji zdrowia. Posiadamy nowo wyremontowane pomieszczenia z dogodnym dostępem dla osób niepełnosprawnych gabinet zabiegowy, gabinet badań, izolatkę, pomieszczenia do higieny pacjentów oraz zadaszony podjazd dla karetek.
Izba przyjęć nie udziela świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.