Lokalizacja:
Oddział znajduje się w budynku głównym – 1 piętro.

Ordynator Oddziału:
lek. med. Janusz Augustyniak

Personel:
lek. med. Monika Bolt Drosik
dr n. med. Zygmunt Więcek
psycholog kliniczny – Małgorzata Mosiądz Jawińska
psycholog – Iwona Konieczna
psycholog Natalia Szulc
psycholog Agnieszka Kaczor

Kontakt:
Sekretariat – 608-892-309
Dyżurka lekarzy – 261-62-54-49

Dzienny oddział psychogeriatryczny zabezpiecza leczenie pacjentów po 60-tym roku życia obojga płci. W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem:

 • organicznych zaburzeń lękowych,

 • schizofrenii,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • zespołów otępiennych,
 • psychoz organicznych,
 • organicznych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń afektywnych.

W oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka (w tym zaburzeń pamięci) i leczenie chorób psychicznych osób w podeszłym wieku. Pacjent traktowany jest w sposób holistyczny ze szczególnym uwzględnieniem stanu somatycznego i neurologicznego. Do dyspozycji pacjentów podczas pobytu w oddziale są następujące formy terapii:

 • psychoterapia grupowa,
 • trening interpersonalny,
 • trening asertywności,
 • psychoedukacja,
 • terapia relaksacyjna,
 • terapia zajęciowa,
 • psychorysunek,
 • muzykoterapia,
 • relaksacja – trening Jacobson’a i trening autogenny Schultz’a.

Standardowo leczenie w oddziale trwa 6 tygodni.