Lokalizacja:
Oddział znajduje się w budynku głównym – 1 piętro.

Kierownik Oddziału:
– psycholog kliniczny Adam Jawiński

Personel:
dr n. med. Zygmunt Więcek
psycholog kliniczny – Małgorzata Mosiądz Jawińska
psycholog – Iwona Konieczna
psycholog, psychoterapeuta – Natalia Szulc
psycholog społeczny – Beata Zysek

Kontakt:
Kierownik Oddziału – 603-536-655

Leczenie w Oddziale i w Poradni Konsultacyjnej jest prowadzone w oparciu o Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Procedury kwalifikacyjne – kwalifikacja wstępna do podjęcia leczenia w Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych odbywa się poprzez Konsultacyjną Poradnię Zdrowia Psychicznego 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Do leczenia w Oddziale kwalifikowane są osoby dorosłe, leczone z powodu różnorodnych postaci objawów nerwicowych takich jak zaburzenia lękowe, dolegliwości somatyczne o etiologii nerwicowej, zaburzenia snu, reakcje na silny stres lub stres przewlekły, obniżenie nastroju, nadmierne wyczerpanie.
Kwalifikacja wstępna odbywa się w oparciu o diagnozę psychologiczną. Przyjmowanie do Oddziału odbywa się w oparciu o skierowanie wystawione przez Poradnię Konsultacyjną lub w oparciu o skierowanie wystawione w ramach innych Poradni, potwierdzone w Poradni Konsultacyjnej.

Procedury przyjęcia do Oddziału

  • wstępna konsultacja psychiatryczna
  • wywiad psychologiczny

Odmowa przyjęcia

  • zmiana stanu psychicznego dająca podstawę do postawienia innego rozpoznania niż zaburzenia nerwicowe,
  • stan somatyczny stwarzający zagrożenie życia,
  • zgłoszenie się pod wpływem alkoholu.

Organizacja zajęć w Oddziale

  • podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa. W ramach Oddziału prowadzone są dwie grupy 10 osobowe.
  • w uzasadnionych przypadkach stosuje się elementy terapii indywidualnej,
  • czas trwania terapii – w zależności od potrzeb 4 do 12 tygodni,
  • zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu,
  • po zakończeniu pobytu w Oddziale istnieje możliwość kontynuowania leczenia w oparciu o psychoterapię indywidualną.

Personel

Kierownik Oddziału – Adam Jawiński, specjalista psycholog kliniczny, uprawnienia do prowadzenia psychoterapii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psycholog z blisko 40 letnim stażem zawodowym, specjalizujący się w prowadzeniu psychoterapii zarówno indywidualnej jak i grupowej, preferujący podejście eklektyczne ? metodykę wyznacza indywidualne zapotrzebowanie Pacjenta,

dr n. med. Zygmunt Więcek – specjalista psychiatra z długoletnim stażem zawodowym,

Małgorzata Mosiądz Jawińska – psycholog kliniczny z 20 letnim stażem zawodowym, doświadczona w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, specjalizująca się w psychodramie,

Iwona Konieczna – psycholog z blisko 30 letnim stażem zawodowym, doświadczony i ceniony psychoterapeuta, przez wiele lat związana z Ośrodkiem w Mosznej. W terapii indywidualnej preferująca podejście dynamiczne,

Beata Zysek – psycholog społeczny, wykładowca psychologii społecznej. Od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi z zakresu „Komunikacji interpersonalnej”. Zainteresowania to psychologia wpływu społecznego i psychologia C.G. Junga,

Współpracownicy

Janusz Augustyniak – specjalista psychiatra zatrudniony w Poradni Zdrowia Psychicznego 116 Szpitala Wojskowego, ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego,

Specjaliści zatrudnieni w Poradniach 116 Szpitala Wojskowego oraz pozostali (m.in. logopeda, rehabilitanci).