Lokalizacja:
Zakład znajduje się w budynku głównym – Poziom -1.

Kierownik Zakładu Rehabilitacji:
– dr Regina Woszek

Specjaliści fizjoterapii:

Kontakt: