ZASADY DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH MEDYCZNYCH BAZ DANYCH DLA PERSONELU MEDYCZNEGO w 116 Szpitalu Wojskowym

Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników, szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do wskazanych stron możliwy jest z komputerów posiadających połączenie z siecią Internet znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rzecznik Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska https://www.nil.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://oipip.opole.pl
Portal Pielęgniarek i Położnych http://www.pielegniarki.info.pl
Czytelnia Medyczna http://www.czytelniamedyczna.pl
Medycyna Praktyczna http://www.mp.pl
Portal Medyczny https://konsylium24.pl
Wiadomości Lekarskie http://wiadomoscilekarskie.pl
Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int
Zdjęcia i filmy medyczne, materiały dla lekarzy i studentów medycyny http://www.medtube.pl
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej http://www.nursing.com.pl
Towarzystwo Chirurgów Polskich http://www.tchp.pl
Towarzystwo Kardiologiczne Polskie http://www.ptkardio.pl
Polskie Towarzystwo Pediatryczne http://ptp.edu.pl
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii http://ptg-e.org.pl
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej http://medycynapaliatywna.org
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji http://www.ptreh.com
Portal dla Fizjoterapeutów http://www.atlasfizjoterapii.pl