Informujemy, iż firma ALAB Laboratoria Sp. z o.o. jest podwykonawcą 116 SzWzP SPZOZ – w jednostce zamiejscowej w Przychodni w Nysie w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Na stronie internetowej w/w firmy pod adresem https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych pojawił się komunikat dotyczący incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Powyższe zdarzenie może mieć negatywne konsekwencje dla pacjentów Przychodni. Pod w/w adresem zostały opisane również rekomendacje, które mogą ustrzec przed szkodliwością negatywnych działań, tzn.:

  • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej, rozporządzenie RODO daje możliwość, uzyskania darmowego dostępu do zebranych na swój temat danych w formie „kopii danych“, którą mamy prawo uzyskać od BIK,
  • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
  • zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości“
  • zastrzeżenie numeru PESEL w serwisie mobywatel.gov.pl poprzez zalogowanie się do systemu, wejście do sekcji „Twoje dane”, potem Rejestr Zastrzeżeń PESEL i wybrać „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”.

Bezpieczeństwo Państwa danych można sprawdzić na stronie: https://bezpiecznedane.gov.pl/