Komendant 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 16:30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z sekretariatem. Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej oraz w formie ustnej w sekretariacie szpitala na adres podanym poniżej. Pacjent składający skargę lub wniosek ustnie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz złożyć podpis pod sporządzonym protokołem ze skargi lub wniosku.

SEKRETARIAT:
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole
tel. +48 261 62-51-29
fax +48 261 62-60-51
e-mail : sekretariat@116szpital.opole.pl

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
Ogólnopolska Infolinia
tel. 800-190-590
czynna:
pn.– pt. w godzinach 8.00 – 18.00

Adres : 01-171 Warszawa
ul. Młynarska 46
kancelaria@rpp.gov.pl

BIURO SKARG I WNIOSKÓW MON
Siedziba: Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 124; +48 22 826 72
fax +48 261 847 490
e-mail : bsiw@mon.gov.pl

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz. 9.00 -17.00,
w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 -14.30.

Link do strony:
Informator Resortu Obrony Narodowej dotyczący skarg, wniosków i petycji: http://m.mon.gov.pl/d/pliki/dokumenty/rozne/2017/11/informator_skargowo_wnioskowy.pdf